Hà Tĩnh: Nhiều hoạt động gặp mặt kỉ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Đức Thọ trao kỉ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp vì sự phát triển tổ chức công đoàn. Ảnh: QC
LĐLĐ huyện Đức Thọ trao kỉ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp vì sự phát triển tổ chức công đoàn. Ảnh: QC
LĐLĐ huyện Đức Thọ trao kỉ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp vì sự phát triển tổ chức công đoàn. Ảnh: QC
Lên top