Hà Tĩnh: Nhiều công đoàn cơ sở ủng hộ suất ăn cho các khu cách ly

Cán bộ chuyên trách LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh phối hợp cùng Công đoàn Trường Mầm non Bắc Hồng chuẩn bị 230 suất xôi ăn sáng tặng 4 khu cách ly trên địa bàn
Cán bộ chuyên trách LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh phối hợp cùng Công đoàn Trường Mầm non Bắc Hồng chuẩn bị 230 suất xôi ăn sáng tặng 4 khu cách ly trên địa bàn
Cán bộ chuyên trách LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh phối hợp cùng Công đoàn Trường Mầm non Bắc Hồng chuẩn bị 230 suất xôi ăn sáng tặng 4 khu cách ly trên địa bàn
Lên top