Hà Tĩnh: Hơn 300 công nhân ngừng việc vì chậm lương

Nhiều công nhân Công ty CP May Xuất khẩu Kỳ Anh ngừng việc ngày 13.1 để đòi lương.
Nhiều công nhân Công ty CP May Xuất khẩu Kỳ Anh ngừng việc ngày 13.1 để đòi lương.
Nhiều công nhân Công ty CP May Xuất khẩu Kỳ Anh ngừng việc ngày 13.1 để đòi lương.
Lên top