Hà Tĩnh: Hỗ trợ làm 7 nhà Mái ấm công đoàn

LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Phan Thị Lan ở thị xã Hồng Lĩnh. Ảnh: CĐ.
LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Phan Thị Lan ở thị xã Hồng Lĩnh. Ảnh: CĐ.
LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Phan Thị Lan ở thị xã Hồng Lĩnh. Ảnh: CĐ.
Lên top