Hà Tĩnh: Hỗ trợ làm 4 nhà Mái ấm Công đoàn

Trao 40 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Đặng Thị Thu Hoài. Ảnh: CĐ.
Trao 40 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Đặng Thị Thu Hoài. Ảnh: CĐ.
Trao 40 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Đặng Thị Thu Hoài. Ảnh: CĐ.
Lên top