Hà Tĩnh: Hỗ trợ 95 triệu đồng làm 3 nhà Mái ấm công đoàn

Hỗ trợ 40 triệu đồng làm nhà Mái ấm công đoàn cho anh Thiều. Ảnh: CĐ.
Hỗ trợ 40 triệu đồng làm nhà Mái ấm công đoàn cho anh Thiều. Ảnh: CĐ.
Hỗ trợ 40 triệu đồng làm nhà Mái ấm công đoàn cho anh Thiều. Ảnh: CĐ.
Lên top