Hà Tĩnh: Hỗ trợ 860 triệu đồng làm nhà Mái ấm công đoàn

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh (thứ 4 từ phải qua trái) trao tiền hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Văn Thiều. Ảnh: CĐ.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh (thứ 4 từ phải qua trái) trao tiền hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Văn Thiều. Ảnh: CĐ.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh (thứ 4 từ phải qua trái) trao tiền hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Văn Thiều. Ảnh: CĐ.
Lên top