Hà Tĩnh: Hàng trăm đoàn viên công đoàn làm đẹp Nghĩa trang

Đoàn viên công đoàn Đức Thọ tham gia làm đẹp Nghĩa trang. Ảnh: Xuân Sang - Đức Thanh.
Đoàn viên công đoàn Đức Thọ tham gia làm đẹp Nghĩa trang. Ảnh: Xuân Sang - Đức Thanh.
Đoàn viên công đoàn Đức Thọ tham gia làm đẹp Nghĩa trang. Ảnh: Xuân Sang - Đức Thanh.
Lên top