Hà Tĩnh: Công đoàn tặng quà cho nữ đoàn viên khó khăn

Công đoàn ngành Y tế phối hợp với Công đoàn Công ty CP Dược Hà Tĩnh tặng quà cho các nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐ.
Công đoàn ngành Y tế phối hợp với Công đoàn Công ty CP Dược Hà Tĩnh tặng quà cho các nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐ.
Công đoàn ngành Y tế phối hợp với Công đoàn Công ty CP Dược Hà Tĩnh tặng quà cho các nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐ.
Lên top