Hà Tĩnh: Công đoàn cơ sở tặng hàng ngàn suất quà Trung thu

Những suất quà Trung thu được Công đoàn Công ty TNHH Haivina trao cho đoàn viên, người lao động để về tặng đến các cháu thiếu nhi. Ảnh: CĐ.
Những suất quà Trung thu được Công đoàn Công ty TNHH Haivina trao cho đoàn viên, người lao động để về tặng đến các cháu thiếu nhi. Ảnh: CĐ.
Những suất quà Trung thu được Công đoàn Công ty TNHH Haivina trao cho đoàn viên, người lao động để về tặng đến các cháu thiếu nhi. Ảnh: CĐ.
Lên top