Hà Tĩnh: Chăm lo tốt cho người lao động nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn dịp Tháng Công nhân năm 2020. Ảnh: CĐ.
LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn dịp Tháng Công nhân năm 2020. Ảnh: CĐ.
LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn dịp Tháng Công nhân năm 2020. Ảnh: CĐ.
Lên top