Hà Tĩnh: 42 doanh nghiệp xin tạm dừng đóng BHXH

Ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp khó khăn nên xin tạm dừng đóng BHXH. Trong ảnh là công nhân của một doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng vẫn duy trì làm việc. Ảnh: Đức Thạch
Ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp khó khăn nên xin tạm dừng đóng BHXH. Trong ảnh là công nhân của một doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng vẫn duy trì làm việc. Ảnh: Đức Thạch
Ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp khó khăn nên xin tạm dừng đóng BHXH. Trong ảnh là công nhân của một doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng vẫn duy trì làm việc. Ảnh: Đức Thạch
Lên top