Hà Nội: Xảy ra 254 vụ tai nạn lao động năm 2017

Tặng cờ thi đua chuyên đề "Xanh - Sạch - Đẹp và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các đơn vị.
Tặng cờ thi đua chuyên đề "Xanh - Sạch - Đẹp và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các đơn vị.
Tặng cờ thi đua chuyên đề "Xanh - Sạch - Đẹp và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các đơn vị.
Lên top