Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

Hà Nội và BHXHVN thực hiện tốt chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Chung