Hà Nội: Trao trợ cấp đột xuất cho giáo viên đặc biệt khó khăn quận Tây Hồ

Trao trợ cấp đột xuất cho giáo viên đặc biệt khó khăn quận Tây Hồ. Ảnh: LĐLĐ quận
Trao trợ cấp đột xuất cho giáo viên đặc biệt khó khăn quận Tây Hồ. Ảnh: LĐLĐ quận
Trao trợ cấp đột xuất cho giáo viên đặc biệt khó khăn quận Tây Hồ. Ảnh: LĐLĐ quận
Lên top