Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Đại diện LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Văn Thịnh. Ảnh: Mai Quý
Đại diện LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Văn Thịnh. Ảnh: Mai Quý
Đại diện LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Văn Thịnh. Ảnh: Mai Quý
Lên top