Hà Nội tiếp tục rà soát các nhóm đối tượng còn lại được hưởng gói hỗ trợ

Người dân kí nhận tiền hỗ trợ. Ảnh ANH THƯ.
Người dân kí nhận tiền hỗ trợ. Ảnh ANH THƯ.
Người dân kí nhận tiền hỗ trợ. Ảnh ANH THƯ.
Lên top