Hà Nội: Tiếp nhận gần 24.000 hồ sơ đề nghị hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19

Người lao động được nhận tiền hỗ trợ đợt 1. Ảnh: Anh Thư
Người lao động được nhận tiền hỗ trợ đợt 1. Ảnh: Anh Thư
Người lao động được nhận tiền hỗ trợ đợt 1. Ảnh: Anh Thư
Lên top