Hà Nội: Tỉ lệ bao phủ BHYT đạt trên 82,5% dân số

BHXH TP.Hà Nội phối hợp với CĐ các KCN-CX tuyên truyền về pháp luật BHXH tới NLĐ. Ảnh: H.A
BHXH TP.Hà Nội phối hợp với CĐ các KCN-CX tuyên truyền về pháp luật BHXH tới NLĐ. Ảnh: H.A
BHXH TP.Hà Nội phối hợp với CĐ các KCN-CX tuyên truyền về pháp luật BHXH tới NLĐ. Ảnh: H.A
Lên top