Hà Nội: Thống nhất điều chỉnh tăng tiền lương cho lái xe buýt

Nhân viên xe buýt thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Ảnh: Hoa Lê
Nhân viên xe buýt thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Ảnh: Hoa Lê
Nhân viên xe buýt thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Ảnh: Hoa Lê
Lên top