Hà Nội: Tạo việc làm mới cho nhiều lao động, hỗ trợ mua nhà ở xã hội

Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức chiều 10.11. Ảnh: Phạm Đông
Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức chiều 10.11. Ảnh: Phạm Đông
Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức chiều 10.11. Ảnh: Phạm Đông
Lên top