Hà Nội: Số lượng người đăng ký nhận hỗ trợ 500.000 đồng/người rất lớn

Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Lên top