Hà Nội: Phương thức thu phí bảo hiểm y tế HSSV linh hoạt

Năm học 2019 - 2020, BHXH Hà Nội phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT (Ảnh minh họa).
Năm học 2019 - 2020, BHXH Hà Nội phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT (Ảnh minh họa).
Năm học 2019 - 2020, BHXH Hà Nội phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT (Ảnh minh họa).
Lên top