Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2023 có trên 700.000 đoàn viên

Quận ủy Hai Bà Trưng chủ trì Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025”. Ảnh: CĐQ
Quận ủy Hai Bà Trưng chủ trì Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025”. Ảnh: CĐQ
Quận ủy Hai Bà Trưng chủ trì Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025”. Ảnh: CĐQ
Lên top