Hà Nội: LĐLĐ thị xã Sơn Tây kiện toàn Ban chấp hành

Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ thị xã Sơn Tây. Ảnh: S.T
Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ thị xã Sơn Tây. Ảnh: S.T
Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ thị xã Sơn Tây. Ảnh: S.T
Lên top