Hà Nội: LĐLĐ quận Hai Bà Trưng thưởng phong trào 2 giỏi

Trao khen thưởng phong trào Giỏi việc nước - Đảm việc nhà. Ảnh: Thu Huyền
Trao khen thưởng phong trào Giỏi việc nước - Đảm việc nhà. Ảnh: Thu Huyền
Trao khen thưởng phong trào Giỏi việc nước - Đảm việc nhà. Ảnh: Thu Huyền
Lên top