Hà Nội: LĐLĐ huyện Thanh Trì động viên lực lượng chốt phòng chống dịch

LĐLĐ huyện Thanh Trì động viên lực lượng chốt phòng chống dịch. Ảnh: CĐH
LĐLĐ huyện Thanh Trì động viên lực lượng chốt phòng chống dịch. Ảnh: CĐH
LĐLĐ huyện Thanh Trì động viên lực lượng chốt phòng chống dịch. Ảnh: CĐH
Lên top