Hà Nội: Lao động giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp

Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội giải quyết thủ tục hưởng Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh Anh Thư.
Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội giải quyết thủ tục hưởng Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh Anh Thư.
Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội giải quyết thủ tục hưởng Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh Anh Thư.
Lên top