Hà Nội: Kịp thời chi trả hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh TG
Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh TG
Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh TG
Lên top