Hà Nội không để đoàn viên, người lao động bị đói ăn, thiếu chỗ ngủ

Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: Lương Hằng
Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: Lương Hằng
Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: Lương Hằng
Lên top