Hà Nội: Hơn 410.000 người được nhận tiền hỗ trợ trước ngày 30.4

"ATM gạo" miễn phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại Hà Nội. Ảnh Tô Thế.
"ATM gạo" miễn phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại Hà Nội. Ảnh Tô Thế.
"ATM gạo" miễn phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại Hà Nội. Ảnh Tô Thế.
Lên top