Hà Nội: Gõ cửa từng nhà để rà soát người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Người bán hàng rong ở Hà Nội. Ảnh Anh Thư.
Người bán hàng rong ở Hà Nội. Ảnh Anh Thư.
Người bán hàng rong ở Hà Nội. Ảnh Anh Thư.
Lên top