Hà Nội: Gần 151 tỉ đồng đến tay 100.528 lao động tự do ảnh hưởng COVID-19

Hà Nội hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: ANH THƯ
Hà Nội hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: ANH THƯ
Hà Nội hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: ANH THƯ
Lên top