Hà Nội: Dự kiến hạn cuối cùng để đăng ký nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Hộ nghèo nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư.
Hộ nghèo nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư.
Hộ nghèo nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư.
Lên top