Hà Nội đã chi hỗ trợ hơn 12.500 lao động

Người lao động khó khăn ảnh hưởng bởi COVID-19 được nhận Túi An sinh Công đoàn. Ảnh: Minh Phương
Người lao động khó khăn ảnh hưởng bởi COVID-19 được nhận Túi An sinh Công đoàn. Ảnh: Minh Phương
Người lao động khó khăn ảnh hưởng bởi COVID-19 được nhận Túi An sinh Công đoàn. Ảnh: Minh Phương
Lên top