Hà Nội: Công nhân thực hiện nghiêm công tác chống dịch COVID-19

Công nhân Khu công nghiệp tuân thủ khoảng cách theo khuyến cáo của cơ quan chức năng về phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Đức
Công nhân Khu công nghiệp tuân thủ khoảng cách theo khuyến cáo của cơ quan chức năng về phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Đức
Công nhân Khu công nghiệp tuân thủ khoảng cách theo khuyến cáo của cơ quan chức năng về phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Đức
Lên top