Hà Nội: Công nhân môi trường được mua bảo hiểm COVID-19

Xe thu gom rác đến khử trùng trước khi đưa đi xử lý. Ảnh PV
Xe thu gom rác đến khử trùng trước khi đưa đi xử lý. Ảnh PV
Xe thu gom rác đến khử trùng trước khi đưa đi xử lý. Ảnh PV
Lên top