Hà Nội: Công nhân cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ trước mùa mưa bão

Công nhân cắt tỉa cây trước mùa mưa bão trên các tuyến phố Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi
Công nhân cắt tỉa cây trước mùa mưa bão trên các tuyến phố Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi
Công nhân cắt tỉa cây trước mùa mưa bão trên các tuyến phố Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi
Lên top