Hà Nội cho học sinh nghỉ học: Công nhân mệt nhoài xoay xở trông con

Các con của anh Nguyễn Thanh Tâm - công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam - tự học khi phải nghỉ học vì dịch COVID-19. Ảnh chụp sáng 4.5. Ảnh: Đ.P
Các con của anh Nguyễn Thanh Tâm - công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam - tự học khi phải nghỉ học vì dịch COVID-19. Ảnh chụp sáng 4.5. Ảnh: Đ.P
Các con của anh Nguyễn Thanh Tâm - công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam - tự học khi phải nghỉ học vì dịch COVID-19. Ảnh chụp sáng 4.5. Ảnh: Đ.P
Lên top