Hà Nội chỉ đạo Công ty Minh Quân trả đủ lương cho người lao động trước 15.7

Công nhân từng làm cho Công ty Minh Quân bị nợ lương cả nửa năm. Ảnh: M.Phương
Công nhân từng làm cho Công ty Minh Quân bị nợ lương cả nửa năm. Ảnh: M.Phương
Công nhân từng làm cho Công ty Minh Quân bị nợ lương cả nửa năm. Ảnh: M.Phương
Lên top