Hà Nội cần tiếp tục là địa phương đi đầu cả nước trong phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo