Hà Nội: Cán bộ, đoàn viên Công đoàn quận Ba Đình hiến máu tình nguyện

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn quận Ba Đình hiến máu tình nguyện. Ảnh: CĐHN
Cán bộ, đoàn viên Công đoàn quận Ba Đình hiến máu tình nguyện. Ảnh: CĐHN
Cán bộ, đoàn viên Công đoàn quận Ba Đình hiến máu tình nguyện. Ảnh: CĐHN
Lên top