Hà Nội: Bao nhiêu doanh nghiệp đã vay vốn trả lương cho người lao động?

Người dân nhận hỗ trợ đợt 1. Ảnh Anh Thư
Người dân nhận hỗ trợ đợt 1. Ảnh Anh Thư
Người dân nhận hỗ trợ đợt 1. Ảnh Anh Thư
Lên top