Hà Nội: 78 Công đoàn cơ sở huyện Sóc Sơn ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Đoàn viên, người lao động huyện Sóc Sơn (Hà Nội) ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐHN
Đoàn viên, người lao động huyện Sóc Sơn (Hà Nội) ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐHN
Đoàn viên, người lao động huyện Sóc Sơn (Hà Nội) ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐHN
Lên top