Hà Nội: 50 học sinh khó khăn huyện Thạch Thất nhận thiết bị học tập

50 học sinh khó khăn huyện Thạch Thất nhận thiết bị học tập. Ảnh: LĐH
50 học sinh khó khăn huyện Thạch Thất nhận thiết bị học tập. Ảnh: LĐH
50 học sinh khó khăn huyện Thạch Thất nhận thiết bị học tập. Ảnh: LĐH
Lên top