Hà Nội: 192 người tự nguyện trả lại hỗ trợ nhường cho người khó khăn hơn

Người dân nhận hỗ trợ đợt 1. Ảnh Anh Thư
Người dân nhận hỗ trợ đợt 1. Ảnh Anh Thư
Người dân nhận hỗ trợ đợt 1. Ảnh Anh Thư
Lên top