Hà Nam: Triển khai Điều lệ Công đoàn khoá XII

Đồng chí Trịnh Văn Bừng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam - phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thu Lệ.
Đồng chí Trịnh Văn Bừng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam - phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thu Lệ.
Đồng chí Trịnh Văn Bừng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam - phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thu Lệ.
Lên top