Hà Nam: Trao tặng 500 cặp phao cứu sinh cho con công nhân lao động

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam và ông Phạm Thanh Bình – Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nam trao học bổng cho con CNLĐ các KCN tỉnh Hà Nam có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam và ông Phạm Thanh Bình – Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nam trao học bổng cho con CNLĐ các KCN tỉnh Hà Nam có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam và ông Phạm Thanh Bình – Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nam trao học bổng cho con CNLĐ các KCN tỉnh Hà Nam có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.
Lên top