Hà Nam: Thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp 638 đoàn viên

Đoàn đi thăm quan các dây chuyền sản xuất tại công ty. Ảnh: Phúc Lộc
Đoàn đi thăm quan các dây chuyền sản xuất tại công ty. Ảnh: Phúc Lộc
Đoàn đi thăm quan các dây chuyền sản xuất tại công ty. Ảnh: Phúc Lộc
Lên top