Hà Nam: Phiên chợ 0 đồng hỗ trợ người nghèo

Công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 nhận gạo tại chương trình. Ảnh: Thu Lệ
Công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 nhận gạo tại chương trình. Ảnh: Thu Lệ
Công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 nhận gạo tại chương trình. Ảnh: Thu Lệ
Lên top